วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
ดูแลสุขภาพ

อนาคตของ เทคโนโลยีหุ่นยนต์  ในอุตสาหกรรมสุขภาพ

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Collaborative Robots) เป็นตัวเลือกที่กำลังเป็นที่ต้องการในกลุ่มอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ (Healthcare) เพราะมีคุณสมบัติที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง มีความละเอียด ความเสถียร และมีความว่องไวในการดำเนินงาน เรียกได้ว่าสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งงานในบางส่วนที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานอย่าง การคัดกรองเคมีในห้องปฏิบัติการ ก็สามารถใช้หุ่นยนต์โคบอทเข้าในการปฎิบัติการส่วนนั้นได้อย่างไม่มีปัญหา จึงเป็นตัวช่วยที่มีความคุ้มค่าอย่างมากในอุตสาหรรมสุขภาพ และนี่ก็กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคตหุ่นยนต์นั่นเอง

หุ่นยนต์โคบอทเป็นผู้นำในส่วนของฮาร์ดแวร์

อนาคตหุ่นยนต์โคบอท กำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นในการใช้งานในอุตสาหกรรมสุขภาพ เพราะมีระบบการประมวลผลอุตสาหกรรมอัตโนมัติที่ล้ำหน้า มีส่วนช่วยสนับสนุนของการผ่าตัดที่มีความแม่นยำ และไม่โดนตัวผู้ป่วย ทำให้มีแผลการผ่าตัดขนาดเล็ก เป็นการลดโอกาสเกิดรอยผ่าตัดที่มีความชัดเจนมากขึ้น การเลือกนำหุ่นยนต์โคบอทมาช่วยในการทำงานแทนกลุ่มพนักงาน จะช่วยให้การดำเนินงานมีความคุ้มค่ามากขึ้น

ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด

หุ่นยนต์โคบอท มีการปฎิบัติการที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง ตอบสนองคำสั่งการทำงานได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ติดตั้งแอปพลิเคชั่นการทดสอบในห้องปฎิบัติการ สามารถดูแลผู้ป่วยในเรื่อง การตรวจอุณภูมิของคนไข้, การวัดความดันโลหิต, การจ่ายยา และอื่นๆ ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และพยาบาลสามารถหันไปทำงานในส่วนที่มีความสำคัญมากกว่าได้ ซึ่งศักยภาพการทำงานที่หลากหลายของโคบอทนี้ทำให้กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดฝั่งอุตสาหกรรมสุขภาพเป็นอย่างมาก

กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาในฝั่งเอเชียแปซิฟิก

การเลือกใช้งาน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ กำลังสามารถขยายตัวอุตสาหกรรมการแพทย์ทางฝั่งเอเชียแปซิฟิก ที่มาพร้อมกับศักยภาพการดำเนินการครอบคลุมขอบเขตการทำงานอย่างกว้างขวาง เพื่อตอบสนองความต้องการระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นในอุดตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ซึ่งอุตสาหกรรมสุขภาพในประเทศ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ และสิงคโปร์  เป็นประเทศที่มีการลงทุนในเครื่องมือแพทย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพสูง

อนาคตของการผลิตหุ่นยนต์โคบอทนั้นคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นกว่า 8 พันล้านดอลล่าห์ภายใน 10 ข้างหน้า เพราะนักธุรกิจมองเห็นถึงการปฎิบัติการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าอย่างมากในการเลือกใช้ในอุตสาหกรรมสุขภาพที่มีความสำคัญ เพราะในอนาคตกลุ่มผู้สูงอายุจะมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทางฝั่งเอเชียและยุโรป การเลือกใช้หุ่นยนต์โคบอท เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล ที่อาจจะมีไม่เพียงพอในการรักษาคนไข้หลายคนที่ต้องการการรักษาภายในเวลาเดียวกัน นี่จึงเป็นข้อคิดสำหรับในการวิเคราะห์ และคาดการณ์ในการลงทุนกับตัวช่วยที่คุ้มค่างบประมาณอย่าง เทคโนโลยีหุ่นยนต์