การศึกษา

การศึกษา

การให้ความสำคัญกับการได้รับการศึกษา

การสามารถเรียนให้จบได้ถือเป็นความสำเร็จท...